Tina stugans förflyttning från Masaby till Alisgården i Lappböle

Arbetet med Tina stugan påbörjades i april 2016 men pga förseningar med  tillstånd kunde själva rivandet av stugan i Masaby börjas senare än beräknat. Sedan visade sig att en del av stockarna är fuktskadade. Materialet är fört till Alisgården där  platsen för stugan har förberetts.  
 

Staket 

Föreningen har 2016 tillsammans med grannen rest ett staket mellan tomterna på Gillobacka hembygdsgård.

 

Gillobacka-projektets kaffestund 13.11.2016

Deltagarna i Gillobacka föreningshusprojektet samlades till en kaffebjudning på Gillobacka lördagen 13.11.2016 vid 14-tiden. Många ställde upp och ordförande Kurt Ekman tackade alla som på något sätt deltagit i arbetet, somliga mer och somliga mindre. Kaffebordet var vackert dukat och möteslokalen var mycket vacker då fönsterluckorna hade öppnats upp och borden arrangerats på nytt sätt. Stämningen var gemytlig. Nästa större arbetsbörda är uppförande av Tina stugan på Alisgården.

 

 

 

 

Kyrkslättdagarna 2016

Gillobacka hembygdsgård var öppen lördagen den 27 augusti 2016 kl. 14-16. 60 år gamla professionella foton från arrendeområdet visades, dessutom bokförsäljning  och kaffeservering. 47 personer hade skrivit namnet i gästboken.

Alisgården i Lappböle fick besök av en grupp på 35 personer och besöktes inalles av 48 personer.

Gesterby museum besöktes av 15 personer.

 

Medlemsbrev mars 2016

Läs här medlemsbrevet som sändes till medlemmarna i mars 2016.

 

Årsmötet 5.3.2016

Årsmöte hölls lördagen den 5.3.2016 kl. 15.00 i Gillobacka föreningshus.

Stadgeenliga ärenden behandladess och dessutom höll Hans Brenner ett intressant föredrag Rågbrödets historia.Rågbröd serverades till kaffet.

Bengt Welin avgick  efter fem år som ordförande. Han avtackades med blommor och Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver.

 

Makilo   Från fiskeläge till kustfort

Måndagen 25.1.2016 presenterade Ove Enqvist sin bok Makilo Från fiskeläge till kustfort på Luckan kl. 17. Ett 20-tal personer deltog i tillställningen inkl. tre reportrar.