Medlemsavgiften fastställs årligen på årsmötet

. . . och räkningen för medlemsavgiften sänds därefter ut per e-post eller i brev om e-post saknas.

Medlemsavgiften har eftersträvats att vara 10 €. 

Medlemsavgiften för år 2022 är 10 €.

Inbetalning till föreningens konto:
 
Kyrkslätts hembygdsförening rf
IBAN: FI68 5092 0920 5334 19, BIC: OKOYFIHH
Referensnummer: 1164
Euro: 10 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s