Styrelsen

e-post: styrelsen(at)kyhf.fi

 
   
Kurt Ekman  
ordförande  
ordf(at)kyhf.fi   
0400 412105  
   
Tom Swahn  
vice ordförande  
tom(at)kyhf.fi   
   
Jöran Ahlbäck  
kassör  
ekonomi(at)kyhf.fi  
0400 707552  
   
Sheila Liljeberg-Elgert  
sekreterare   
sekr(at)kyhf.fi  
   
Linda Enkvist  
ledamot  
linda(at)kyhf.fi  
   
Jukka Lehtonen  
ledamot  
jukka(at)kyhf.fi  
   
Mikael Pettersson  
ledamot  
mikael(at)kyhf.fi  

 

Verksamhetsgranskare

Harriet Björkqvist  
verksamhetsgranskare  
   
Rita Jansson  
suppleant   
   
   
   

 

Verksamheten

Publikationsverksamheten hör till Kyrkslätts hembygdsförenings kärnuppgifter. Hembygdsföreningens publikationsserie omfattar ca 50 böcker. Den första, Gammel-Tina av Birger Jansson, utkom 1919. En av storsäljarna var Kyrkslätt förr och nu (1930) som är slutsåld sedan länge. År 2003 utkom Det gamla Kyrkslätt som också har blivit mycket populär. Den tredje upplagan utkom 2016. Den senast utgivna boken är Kantvikboken som fick en stor framgång direkt då den utkom.

Museiverksamheten är en annan hörnsten i föreningens verksamhet. Till arbetet hör bl.a. katalogisering och vård av museiföremålen, guidning och planering av utställningar. Hembygdsföreningen driver Alisgårdens hembygdsmuseum i Lappböle och Gesterby ladugårdsmuseum ett stycke nordost om Kyrkslätts centrum. Föreningen förvaltade Sarfvik gårds museum i närmare 25 år. På övre våningen på Gillobacka finns en liten Sarfvikutställning.

Arkivverksamheten innefattar arkivet 'Kirkkonummen paikallisarkisto - Arkivalia - Lokalarkivet i Kyrkslätt' som verkar i kommunens gamla centralarkiv vid Gamla Hindersbyvägen 19. På initiativ av Kyrkslätts hembygdsförening beslöt kommunstyrelsen i Kyrkslätt den 4 februari 2013 att grunda ett lokalhistoriskt arkiv. Enligt samarbetsavtalet mellan kommunen och Kyrkslätts hembygdsföreningen tillhandahåller kommunen ett arkivutrymme på 145 m2  medan hembygdsföreningen upprätthåller arkivverksamheten. Lokala föreningar, sammanslutningar och privatpersoner kan deponera eller donera material till arkivet.

Biblioteksverksamheten består i att  upprätthålla och komplettera ett referensbibliotek. Denna verksamhet fick under 2014 ett eget hem på andra våningen i Gillobacka föreningshus. Föreningen fortsätter att komplettera sitt bibliotek med litteratur som anknyter till Kyrkslätt och dess grannkommuner.

Gillobacka föreningshus fungerar som ett centrum för föreningens verksamhet. Husets nedre våning har två mötesrum och den övre våningen har utrymmen för hembygdsforskning. Föreningen hyr också ut mötesrummen till andra föreningar och privatpersoner.

Hembygds-, miljö- och kulturfrågor är viktiga för Kyrkslätts hembygdsförening som följer med den lokala samhällsplaneringen och tar vid behov ställning till den genom sakkunnigutlåtanden till kommunens planering.

Fastigheterna som föreningen har i sin ägo föranleder fastighetsskötsel och underhåll av byggnaderna som en del av verksamheten samt städtalko varje vår.

Hembygdsföreningen ordnar evenemang med lokalhistoriskt tema och deltar varje år i Kyrkslättsdagarna.

 

Kyrkslätts  hembygdsförening  -  Kirkkonummen  kotiseutuyhdistys

Organisation

Publikationer  
bokforsaljning(at)kyhf.fi  
Jukka Lehtonen  
   
Webbsidor  
Carola Welin  
Tom Swahn  
   
Museer  
museum(at)kyhf.fi  
Petra Vairimaa  
Bertil Bergström  
Ragni Helenius  
Kaja Lindberg  
   
Arkiv - Arkivalia  
arkivalia(at)kyhf.fi  
Ritva Kjerin  
Tom Swahn  
Jukka Lehtonen  
Mikael Pettersson  
Rita Jansson  
Sigbritt Backman  
   
Bibliotek -Gillobacka  
jukka(at)kyhf.fi  
Jukka Lehtonen  
   
Gillobacka föreningshus  
Kurt Ekman  
Linda Enkvist  
   
Hembygds-, miljö- och kulturfrågor  
Kurt Ekman  
ordf(at)kyhf.fi  
Petra Vairimaa  
Tom Swahn  
   
Fastighetsskötsel  
Leif Moring  
Börje Forsberg  
Paul Boström  
   
Facebook  
Rita Jansson  
Petra Vairimaa  
Tom Swahn