Kontakt

bokforsaljning(at)kyhf.fi

Referensbiblioiteket

Hembygdsgården i Gillobacka har ett bibliotek som innehåller böcker om Kyrkslätt och grannkommuner. Se närmare ...

Digitala böcker

En del av böckerna i hembygdsföreningens bokserie finns digitaliserade i pdf format och finns under fliken 'Digitala böcker' här ovan. 

Kyrkslätts hembygdsförening rf    -    Böcker

 

Förteckning över böcker som är till salu och kan beställas

Klicka här nedan på den boktitel viken du vill beställa.

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s