Bli medlem

i Kyrkslätts hembygdsförening.

Läs mer...

_______________________________

Kyrkslätts hembygdsförening

grundades år 1910

 

Johan Evert Rosberg (1864-1932),
föreningens grundare
och långvariga ordförande

Hembygdsföreningen grundades år 1910 för att bevara, fördjupa och sprida kunskapen om den lokala kulturen. Föreningen ger ut böcker, bedriver museiverksamhet och ordnar utställningar med anknytning till Kyrkslätts historia. Den är också en samhällsbevakande instans.

 

Kyrkslätts hembygdsförening på Facebook   Läs mer ...

 

Gillobacka Hembygdsgård

Uthyrning av föreningslokalen

  Kotiseututalo

   Kokoustilojen vuokraaminen

 

Tilaa Kantvik-kirjasi kotiin postilla​

Kirja jälleen saatavilla, uusi painos ilmestynyt.

Tästä tilaat kirjan 

Beställ dina böcker hem med posten

Här beställer du böcker  

Press & media Kantvik ....

 

Hembygdsföreningens bokmaterial digitalt

Medlemmarna har möjlighet att läsa digitalt en del av de böcker som Kyrkslätts hembygdsförening publicerat.

Böcker har digitaliserats och införts här under år 2023. 

Klicka vidare här och bekanta dig med de digitala böckerna ... 

 

Kyrkslätts hembygdsförening är med i eMuseet

eMuseo on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi 

Alisgårdens museum är med i eMuseet.  Se närmare ... 

Gesterby museiområde är med i eMuseet.  Se närmare ...

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s