Bli medlem

i Kyrkslätts hembygdsförening.

Läs mer...

_______________________________

Kyrkslätts hembygdsförening

grundades år 1910

 

Johan Evert Rosberg,
föreningens grundare
och långvariga ordförande

(1864 - 1932)

( Noteringar om J E Rosberg )

Hembygdsföreningen grundades år 1910 för att bevara, fördjupa och sprida kunskapen om den lokala kulturen. Föreningen ger ut böcker, bedriver museiverksamhet och ordnar utställningar med anknytning till Kyrkslätts historia. Den är också en samhällsbevakande instans.

Kyrkslätts hembygdsförening är medlem i Nylands svenska hembygds- och museiförbund och i Finlands svenska hembygdsförbund.

 

Kyrkslätts hembygdsförening finns på Facebook

   Läs mer ...

 

Alisgårdens museum

Öppet sön. 6.6-29.8 kl. 12-14

(stängt 27.6)  Se Alis ...

Alisgården-museo

Auki sun. 6.6-29.8 klo.12-14 

(kiinni 27.6)  Katso Alis...

 

Referensbiblioteket och biblioteket i Arkivalia ...

... har nu alternativt också en gemensam bokförteckning.  Läs mer ...

 

Tilaa Kantvik-kirjasi kotiin postilla​

Tästä tilaat kirjan 

Beställ dina böcker hem med posten

Här beställer du böcker  

Press & media Kantvik ....

 

Gillobacka hembygdsgård - kotiseututalo

Uthyrning av föreningslokalen   -   Kokoustilojen vuokraaminen

 

Digitala lokalhistoriska böcker att läsa för medlemmar

Alla medlemmar som har meddelat om sin e-postadress till föreningen erhåller medlemsbrev per e-post och anvisning där för inloggning varefter de digitala böckerna kan läsas. 

Klicka vidare här och bekanta dig med de digitala böckerna ... 

 

 

Arkivalia                                                                     

Lokalarkivet i Kyrkslätt - Arkivalia 

Kirkkonummen paikallisarkisto - Arkivalia 

 

Kyrkslätts hembygdsförening är med i eMuseet

eMuseo on toteutettu suomeksi ja ruotsiksi 

Alisgårdens museum är med i eMuseet.  Se närmare ... 

Gesterby museiområde är med i eMuseet.  Se närmare ...

 

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s