Medlemsinformation för år 2021

Årsmötet är lördag 24.4 2021 kl. 14.00 i Gillobacka.

Mera detaljerad information införs här före årsmötet. 

 

 

 

 

Inredning av Tina-stugan fortgår under vintern

Murningen av eldstäderna blev färdigt i februari och målningsarbete är därefter aktuellt.

Aderton böcker digitalt i serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter

Alla medlemmar som har meddelat om sin e-postadress till föreningen erhåller medlemsbrev per e-post och anvisning där för inloggning varefter de digitala böckerna kan läsas. 

Klicka vidare här och bekanta dig med de digitala böckerna ... 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s