Bli medlem

i Kyrkslätts hembygdsförening. 

Läs mer...

 

 

"Historisk hembygd 1917" berör åren 1917-1918.

  Underrubrikerna:

  Vardag i lokalsamhället

  Första världskriget

 

Medlemsinformation för år 2020

 

Årsmöte 2020

Årsmötet hålls lördagen den 14. mars 2020 kl. 15:00 - 18:00.

Gillobacka hembygdsgård, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

Andreas Koivisto från Vanda stadsmuseum kommer att hålla ett föredrag. Ämnet meddelas senare.