Bli medlem

i Kyrkslätts hembygdsförening. 

Läs mer...

 

 

"Historisk hembygd 1917" berör åren 1917-1918.

  Underrubrikerna:

  Vardag i lokalsamhället

  Första världskriget

 

Medlemsinformation för år 2020

Årsmöte 2020

Årsmötet hölls lördagen den 14. mars 2020 kl. 15:00 - 18:00 i en komprimerad version pga coronaviruset. Inget extraprogram, ingen kaffeservering utan endast de obligatoriska årsmötesförhandlingarna samt  två premieringar:

Börje Forsberg till höger. Till Börje utdelades Finlands svenska hembygdsförbunds högsta förtjänsttecken, hembygdsmedaljen i silver med blåvitt band, för hans synnerligen förtjänstfulla gärning i det finlandssvenska hembygdsarbetet.

Bjarne Johansson till vänster. Till Bjarne utdelades Finlands svenska hembygdsförbunds förtjänsttecken i silver för långvarig och förtjänstfull verksamhet  i det finlandssvenska hembygdsarbetet.

 

Damen på porträttet i mitten är Augusta Nyman från Sarfvik gård.

Föredraget av arkeologen på Vanda stadsmuseum och ordförande för Vandasällskapet Andreas Koivisto om barnböcker, mobilspel och arkeologi inhiberades.