Bli medlem

Bli medlem i Kyrkslätts hembygdsförening. Läs mer...

 

 

"Historisk hembygd 1917" berör åren 1917-1918.

  Underrubrikerna:

  Vardag i lokalsamhället

  Första världskriget

 

Medlemsinformation för år 2019

Tina stugan är målad

          

 

Tina stugan på Alisgården i Lappböle fick rödmylla på sina väggar lördagen 18.5.2019.  Många glada vänner av Hembygdsföreningen ställde upp och resultatet blev fint.

Hembygdsföreningen tackar alla  som deltog!

 

       

 

 

Tina stugan ska målas

Nu finns det möjlighet att måla med rödmylla och bekanta sig med hembygdsföreningens verksamhet.
Tinastugan som flyttats till Alisgården i Lappböle ska målas 18.5.2019.

Välkomna med!

 

 

Årsmötet 2019

Årsmötet hölls lördagen 9.3.2019 kl. 15 på Gillobacka hembygdsgård, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt.  Stadgeenliga ärenden behandlades.

Nästan 30 personer hade kommit till mötet och fick efter kaffe med tilltugg åhöra FM Henri Rantanens intressanta föredrag om  Sigurdskåren - "Kyrkslätts unga örnar". Många kommentarer och inlägg gjordes.

          

Bilden till höger: ordförande Kurt Ekman och FM Henri Rantanen

Deltagarna på bilden har godkänt publicering av bilderna.

 

Årsmöte 2018

Gillobacka hembygdsgård, Bredbergsfonden 2 C, 02400 Kyrkslätt

Förutom de stadgeenliga ärenden behandlades på mötet också förändringar i stadgarna, punkterna 1, 12 och 14.

Anne Bergman, fd arkivarie på Svenska litteratursällskapets Folkkulturarkiv höll ett föredrag om traditioner förknippade med vårt påskfirande.

Ca 25 personer deltog.