Alisgårdens museum i Lappböle

  

 

  

Kyrkslätts hembygdsförenings museiverksamhet

Museiverksamheten har ända från starten varit en viktig del av Kyrkslätts hembygdsförenings verksamhet. Redan 1911 föreslog läraren Alfred Winell att hembygdsföreningen skulle grunda ett museum. Hemmansbyggnaden på Tina gård i Masaby visade sig vara en lämplig byggnad. Den donerades av konsul Alfred Vilén på Sundsberg. Museet Gammel-Tina invigdes den 29 december 1913. 

Hösten 1944 arrenderades en stor del av Kyrkslätt till Sovjetunionen. Gammel-Tina museum blev kvar på det arrenderade området. Museiföremålen evakuerades till Hertonäs gård.

Då Porkalaområdet återbördades år 1956 fanns bara väderkvarnen och sidobyggnaden Tina-stugan kvar på det gamla museiområdet i Masaby.

Väderkvarnen flyttades på 1960-talet till Gesterby och Tina-stugan i slutet av 2010-talet till Alisgården i Lappböle.

 

Tina museiområde i Masaby, stugbordet dukat för jul
samt den första sidan i museets gästbok.