Gesterby eMuseum

på finska och svenska

suomeksi ja ruotsiksi

 

Gesterby väderkvarn

Gesterby museiområde

Uppe på Gesterby ladugårds vind förvaras en del av  Kyrkslätts hembygdsförenings samling av allmogeföremål. Föremålen berättar om tiden då man var i det närmaste självförsörjande och tillverkade de flesta förnödenheter hemma. På gårdarna fanns ännu inga traktorer utan jordbruket sköttes traditionellt med häst- och handkraft.

I museets samlingar finns kärror, slädar och vagnar men också hushållsföremål, arbetsredskap samt ortens äldsta brandsläckningsutrustning. På området finns också en väderkvarn och några bodar.

Museet på Gesterby gårds ladugårdsvind visas enligt överenskommelse samt under vissa sommardagar.

Förfrågningar:  050 50 53 394 (Bergström)

Adress: Gesterby gård, Gesterbystigen 1, 02400 Kyrkslätt

E-mail: museum(at)kyhf.fi

 

 

Klicka på bilderna här nertill för att få upp en större bild