Bokbeställning   -   Kyrksätts hembygdsförening rf 

Boken Litteratur om Kyrkslätt - Kirkkonummea käsittelevää kirjallisuutta 1871-1968 kostar 5€

Författare/Kirjoittaja: Ritva Melkas.

Utgivningsår/Julkaisuvuosi: 1971.

Försäljare/Myyjä: Kyrkslätts hembygdsförening rf

Beställ Litteratur om Kyrkslätt - Kirkkonummea käsittelevää kirjallisuutta 1871-1968 - boken

Boken levereras med posten inom Finland till en kostnad av 12 euro.

(Om boken skall leveraras utanför Finland så kontakta då bokforsaljning(at)kyhf.fi för leveranskostnaden.)

Beställ så här:

  1. Betala 12 euro till konto:
    Kyrkslätts hembygdsförening rf
    FI49 4055 0012 4484 58
    Meddelande: Litteratur om Kyrkslätt
  2. Skriv in och skicka mottagarens information i fälten här nedan:

Litteratur om Kyrkslätt - Kirkkonummea käsittelevää kirjallisuutta 1871-1968 - beställning

Skriv siffran 8 med bokstäver:

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s