Digitala böcker som ingår i serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter​

Medlemmarna har möjlighet att läsa digitalt en del av de böcker som Kyrkslätts hembygdsförening publicerat.

Om du som medlem i Kyrkslätts hembygdsförening inte har erhållit information om hur man loggar in på medlemssidorna; sänd då en e-post (från din egen e-postadress)  till styrelsen(at)kyhf.fi så registrerar föreningen din e-postadress varefter du kommer att får möjlighet att logga in på medlemssidorna. Om du inte ännu är medlem så då kan du klicka här och anhålla om medlemskap i Kyrkslätts hembygdsförening.

Digitaliserade Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter för nedladdning

Nummer           Bokens namn         Länk för nedladdning efter inloggning ( Logga in ... )
                   

 

II         Dammviken          
                     
IV         Sägen, tro och bruk i det gamla Kyrkslätt          
                     
VI         Politiska flyktingar i Kyrkslätt          
                     
VIII         Historier från Kyrkslätt          
                     
XVIII         Vårt Kyrkslätt          
                     
XX         Vårt Kyrkslätt III          
                     
XXII         Dagboksanteckningar förda under en resa till Danmark och Sverige 1892          
                     
XXIV         Flydda tider          
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Uppdaterad 9.9 2020