Tidningsartiklar som berör Kyhf på 2000-talet

28.11 2023, Västra Nyland

Boken om Kantvik finns nu på svenska

17.11 2022, Kirkkonummen Sanomat

Kotiseutuarkistojen arvoa ei ymmärretä. Arkivalia palvelee kunnan yhdistyksiä ja . . . 

14.12 2021, Hembygden Nr 4

Föreningens ordförande är invald i Finlands svenska hembygdsförbunds styrelse.

Höststämma 27.10.2021: ... övriga styrelsemedlemmar är Kurt Ekman (Kyrkslätt), ....

19.9 2021, Hufvudstadsbladet

Porkalahemman i fokus för ny bok

17.6 2021, Kirkkonummen Sanomat

Munkkulla, vårt fönster mot förgången tid

3.5 2020, Kirkkonummen Sanomat

Arkivalia - lokalarkivet i Kyrkslätt

3.5 2020, Kirkkonummen Sanomat

Kirkkonummen paikallisarkisto Arkivalia

13.4 2017, Kirkkonummen Sanomat

Kyrkslätts hembygdsförenings årsmöte ...

15.6 2016, Västra Nyland

Museal stugflytt svårare än väntat

2011, Skärgård 2-2011 

Kyrkslätts hembygdsförening 100 år 

2009-2010, Västnyländsk årsbok

Kyrkslätts hembygdsförening 100 år