Sarfvik gårds museum (1986-2009)

I mars 2009 tömdes gården och föremålen från Sarfvik gård magasinerades. En del av inredningen och föremålen från Sarfvik gård är nu på Gillobacka hembygdsgård.

Sarfvik gård ligger vid västra stranden av Esboviken. Gården nämns första gången i skrift 1523. År 1830 övergick gården i släkten Nymans ägo. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes ca 1890.

År 1985 dog Sarfvik gårds sista invånare och företrädare för Sarfvik-grenen av släkten Nyman, Anna Nyman. Följande år fick Kyrkslätts hembygdsförening dispositionsrätten till gården och biföll Anna Nymans önskan om att gården skulle bli ett hemmuseum.

Kyrkslätts hembygdsförening skötte Sarfvik gård och drev museet till 2009 då markägaren Sato Oy övertog gården med avsikt att bygga om huvudbyggnaden till försäljningskontor för de bostäder som bolaget marknadsförde på området. Trots sega förhandlingar lyckades hembygdsföreningen inte rädda museet.

Läs mer om Sarfvik i Kyrkslätts hembygdsförenings 100-årshistorik  Ta till vara, bevaka, förmedla. Boken finns att beställa på sidan i den här länken.

 

Sarfvik gårds slideshow, visningslängd per foto är 5 sekunder för mera än 50 fotografier:

Fotograf: Börje Forsberg.