Gillobacka föreningshus

Information om inventarierna i Gillobacka föreningeshus.

 

 

Det större mötesrummet.

 

Skänkarna på var sin sida om dörren är från Sarfvik gård. Alla bord och stolar har Börje Forsberg införskaffat som donation. Sol-Britt Kärki beklädde stolarna med nytt tyg.

 

Pianot i det större mötesrummet har donerats år 2022 av en medlem i föreningen.

 

Tavlan finns i det större mötesrummet. Målningen av damen i blå klänning föreställer värdinnan på Gillobacka Bia Öflund född Aminoff år 1884. Tavlan har donerats av Ewa Aminoff.

 

Tavlan finns i det större mötesrummet. Canvastavlan är ett porträtt av föreningens grundare och ordförande från år 1910 till år 1932  professor Johan Evert Rosberg född år 1864 i Kyrkslätt. Original porträttet finns på Ljungheda och är målat av U Holmsten år 1933. Tavlan ägs av Mellersta Kyrkslätts ungdoms- och bygdeförening.

 

Tavlan finns i det större mötesrummet. Tavlan har överlämnats till föreningen från Kofverhag gård av stiftelsen Trygwe och Hjördis Nyman. Ekonomierådet Trygwe Nyman född i Kyrkslätt år 1907 är avbildad på tavlan. Trygwe Nyman var bl.a. jordbrukare på Storms gård invid Långviken där han under åren hade många förtroendeuppdrag. På Kofverhag gård i Hangö bosatte sig Hjördis och Trygwe Nyman senare. 

 

Tavlan finns i det större mötesrummet. Tavlan är en karta från år 1782 över Sarfvik rusthåll. Tavlan har tillhört Sarfvik gård. 

 

Munkkulla i miniatyr.

 

Det mindre mötesrummet.

 

Alla möbler i det mindre mötesrummet är från Sarfvik gård.

 

Oljemålningen finns i det mindre mötesrummet föreställer huvudbyggnaden och loftet på Sarfvik gård och är målad av Nicken Relander, sommargäst på Sarfvik.Tavlan har tillhört Sarfvik gård. 

 

Tavlan som är signerad år 1970 finns i det mindre mötesrummet. Tavlan är målad av Linnea Schreiber född Röman år 1898 på Jolkby gård. Tavlan är donerad av Linneas dotterdotter Sol-Britt Kärki.

 

Tavlan finns i det mindre mötesrummet ovanför kaminen. 

 

Pausutrymmet

 

Pausutrymmet

 

Vid ingången till pausutrymmet är sex stycken fotografier av Gillobacka gård före år 1944. Fotografierna hade donerats till Killinmäen keskuslaitos som från år 1979 till år 2016 var verksam i Gillobacka by varefter fotografierna donerades till Kyrkslätts hembygdsförening.

 

Broderiet finns på muren i pausutrymmet.

 

Broderiet är på väggen i pausutrymmet. Broderiet har donerats och broderats av Sol-Britt Kärki.

 

Tavlan är på väggen i pausutrymmet. Tavlan har gjorts av föreningens tidigare ordförande från år 1983 till år 2005 Bo Lundell samt hans två dottersöner. Tavlan har tillhört Ann-Mari Lindberg och donerad av Linda Enkvist till föreningen.

 

 

 Andra våningen i föreningshuset

Andra våningen på hembygdsgården i Gillobacka är i huvudsak inredd med möbler och andra föremål som härstammar från Sarfvik gård. Möblerna och de övriga föremålen i den norra delen av våningen är, så långt det har varit möjligt, placerade som var i ingenjör Einar Nymans rum på Sarfvik. Det stora bordet och stolarna i den södra delen av våningen har funnits på verandan på Sarfvik gård.

Andra våningen där också referensbiblioteket är beläget och har utrymmen för hembygdsforskningkan kan besökas enligt överenskommelse med en styrelsemedlem.

Andra våningens inventarielista visas för inloggade medlemmar.