Böcker i Gillobacka hembygdsgårds referensbibliotek

I referensbibloteket på Gillobacka hembygdsgård finns drygt 200 olika titlar, av vilka c:a 100 berör Kyrkslätt. Resten berör våra grannsocknar eller något annat.

Referensbibliotekets bokförteckning (klicka här och öppna bokförteckningen)

( G i förteckningen = finns i refarensbiblioteket på Gillobacka )

   - Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter.  (LÄS MERA)

   - Böcker utgivna av andra vilka berör Kyrkslätt 

   - Böcker som berör grannkommunerna

   - Övriga

J.E. Rosbergs samling i referensbiblioteket (klicka här och öppna bokförteckningen)

   - Böcker vilka är författade av J.E. Rosberg.

 

Intresserade kan komma och bekanta sig med böckerna.

Kontakta Jukka Lehtonen, tel 050 584 8999.

Böckerna lånas inte ut.

Referensbiblioteket i Gillobacka och biblioteket i lokalarkivet Arkivalia

Kyrkslätts hembygdsförening administrerar referensbiblioteket i Gillobacka samt biblioteket i anslutning till lokalarkivet Arkivalia på adress Gamla Hindersbyvägen 19 A 7.

Bibliotekskatalogerna för de båda biblioteken är i nedanstående länk sammanslagna med möjlighet att då söka fram information för de båda biblioteken.

Bokförteckning för referensbiblioteket och biblioteket i Arkivalia ( Klicka här )

   
            J.E. Rosberg Böcker i Arkivalias bibliotek 
   

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s