Böcker i Gillobacka hembygdsgårds referensbiblioteket

I referensbibloteket på Gillobacka hembygdsgård finns drygt 120 olika titlar, av vilka c:a 100 berör Kyrkslätt. Resten berör våra grannsocknar eller något annat.

Förteckningen är indelad i:

   - Böcker utgivna av Kyrkslätts hembygdsförening

   - Böcker utgivna av andra

   - Böcker som berör grannkommunerna

   - Övriga

   - J.E. Rosbergs samling (böcker skrivna av J.E. Rosberg)

G i förteckningen = finns i refarensbiblioteket på Gillobacka

Öppna här förteckningen över böckerna  i referensbiblioteket.

Intresserade kan komma och bekanta sig med böckerna.

Kontakta Börje Forsberg, tel 050-5252126.

Böckerna lånas inte ut.

Senaste uppdatering 01.01.2018.

 
            J.E. Rosberg
 
Se närmare om en del av vad professor J.E. Rosberg gjorde