A r k i v a l i a

Alternativet lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Visar samling: 1128 9 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Bondgård Järsö gård år 1943 invid Järsöviken och Tavastfjärden.1943
Butik Kyrkslätt Handelslag på kyrkbacken återinvigs efter evakueringen 2.10.1956.2.10.1956
Butik Butiksföreståndare P-O Vinberg betjänar fru Hagelberg som är Kyrkslätt Handelslags första kund då butiken öppnas 1956.2.10.1956
Butik Matbutiken på kyrkbacken öppnas igen 2.10.19562.10.1956
Einar Råbergh VD för Kyrkslätts handelslag Einar Råbergh.1960
Karaktärshus Karaktärshuset på Järsö gård år 1943.1943
Ladugård Den renoverade ladugården på Järsö efter Porkalaparentesen.2002
Tapetsering Tapetsering i Kyrkslätt Handelslags butik invid kyrkan efter återflyttningen 1956.1956
Återseende år 1956 Husbonden Åberg på Järsö gård återser sin gård efter drygt tio år.1956