A r k i v a l i a
 

 Arkivalia finns på 

 Facebook 

 Läs mer... 

 

Arkivalia,   Gamla Hindersbyvägen 19

A r k i v a l i a - på svenska

ARKIVALIA -  Lokalarkivet i Kyrkslätt

Adress: Gamla Hindersbyvägen 19 A 7, 02400 Kyrkslätt

E-postadress:  arkivalia(at)kyhf.fi

Arkivet är öppet  kl. 17 - 19 följande tisdagar:

3.9.2019, 1.10.2019 och 3.12.2019

7.1.2020, 4.2.2020, 3.3.2020, 7.4.2020 och 5.5.2020

Arkivskötare:

Rita Jansson (anställd arkivarie) 050 359 0452

Tom Swahn (digitalarkivet)

Ritva Kjerin (pappersarkivet)

( Här till alla i arkivgruppen )