A r k i v a l i a

 Arkivalia finns på 

 Facebook 

 Läs mer... 

A r k i v a l i a - på svenska

ARKIVALIA -  Lokalarkivet i Kyrkslätt

Adress: Gamla Hindersbyvägen 19 A 7, 02400 Kyrkslätt

E-postadress:  arkivalia(at)kyhf.fi

 P.g.a. covid-19-pandemin bör tidpunkten för besök anmälas på förhand till Arkivalia, e-postadress arkivalia(at)kyhf.fi .

 

Arkivet är öppet  kl. 17 - 19 följande tisdagar:

7.9.2021, 5.10.2021, 2.11.2021, och 7.12.2021

4.1.2022, 1.2.2022, 1.3.2022, 5.4.2022 och 3.5.2022

Arkivskötare:

Rita Jansson (anställd arkivarie) 050 359 0452

Tom Swahn (digitalarkivet)

Ritva Kjerin (pappersarkivet)

( Här till alla i arkivgruppen )