A r k i v a l i a -  Innehåll

 

Digifoton

Arkivalia Flickr digifoton

Fortsätt till: Digifoton

Länken ovan leder till Arkivalias Flickr-sidor. 

Med . . . 

  • Förr och nu
  • Byarna runt kyrkan
  • Gesterby museiområde
  • Klassfoton
  • Konfirmationsfoton
  • KyHF:s byggprojekt 2007-

Kyrkslätts kommun

Lokalhistoria

Museiverkets samlingar

Kyrkslätt foton.

YouTube
A r k i v a l i a -  Innehåll

 

 

Arkivförteckningen:

    ARKIVALIAs arkivförteckning   

 

Länkar med anknytning till Kyrkslätt

Från början av 1900-talet - Svenska litteratursällskapet i Finland

Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamlings av Kyrkslätt foton.

År 1956 - Yle (radio)

Konstapel Birger Eriksson berättar om bl.a. kyrkan och Olle Dumell om Gesterby gård samt besök i Långströms hus. 

Äänikuvia takaisin luovutetusta Porkkalasta

År 1966 - Yle

Efter Porkalaparentesen

År 2009 - Kyrkslätts biblioteks videoboktips om boken 'Porkala - byn vid havet' 

Porkala - byn vid havet

 Biblioteket i Arkivalia

Biblioteket

Arkivalia

Intresserade kan komma och bekanta sig med böckerna. Böckerna lånas inte ut.

 

Gillobacka och Arkivalia

Sammanslagen bokförteckning för biblioteken i Arkivalia och Gillobacka:

Historisk hembygd

 

 

"Historisk hembygd 1917" berör åren 1917-1918.

  Underrubrikerna:

  Vardag i lokalsamhället

  Första världskriget

Katalogen

 

  • Bekanta dig också med materialet i Katalogen

 

Dragoner och soldater i Kyrkslätt 1721-1809

Dragonerna i Kyrkslätt tillhörde Nylands och Tavastehus läns dragonregemente. Klicka vidare till Livkompaniet, rotarna 96 - 125.

Soldaterna i Kyrkslätt tillhörde Nylands infanteriregemente, Klicka vidare till Ingå kompani, rotarna 1 - 31.

Soldaterna i Kyrkslätt tillhörde Nylands infanteriregemente, Klicka vidare till Majorens / Premiermajorens kompani, rotarna 76 - 79.