Digifoton

Digifoton

Fortsätt till: Digifoton

Länken ovan leder till Arkivalias Flickr-sidor

Med . . . 

  • Förr och nu
  • Byarna runt kyrkan
  • Gesterby museiområde
  • Klassfoton
  • Konfirmationsfoton
  • KyHF:s byggprojekt 2007-

Museiverkets samlingar

Kyrkslätt foton.

YouTube
A r k i v a l i a  -  Innehåll

 

Arkivförteckningen

Fortsätt till: ARKIVALIAs arkivförteckning

 

Länkar med anknytning till Kyrkslätt

Från början av 1900-talet - Svenska litteratursällskapet i Finland

Veterinär Bernhard Åströms glasplåtsamlings av Kyrkslätt foton.

År 1956 - Yle (radio)

Konstapel Birger Eriksson berättar om bl.a. kyrkan och Olle Dumell om Gesterby gård samt besök i Långströms hus. 

Äänikuvia takaisin luovutetusta Porkkalasta

År 1966 - Yle

Efter Porkalaparentesen

År 1975 - Webbplatsen är sammanställd av Ingalill Ihrcke.

Historik om Tallberg och hans historier berättade av honom själv år 1975 finns att lyssna

År 2009 - Kyrkslätts biblioteks videoboktips om boken 'Porkala - byn vid havet' 

Porkala - byn vid havet

 Biblioteket i Arkivalia

Biblioteket

Arkivalia

Intresserade kan komma och bekanta sig med böckerna. Böckerna lånas inte ut.

 

Gillobacka och Arkivalia

Sammanslagen bokförteckning för biblioteken i Arkivalia och Gillobacka:

Historisk hembygd

 

Här finns berättelser samlade från en orolig tid i Finland historia d.v.s. åren 1917-1918.

  Klicka på rubrikerna:

Katalogen

 

  • Bekanta dig också med materialet i Katalogen

 

Dragoner och soldater i Kyrkslätt

Dragonerna i Kyrkslätt tillhörde Nylands och Tavastehus läns dragonregemente. Klicka vidare till Livkompaniet, rotarna 96 - 125.

Soldaterna i Kyrkslätt tillhörde Nylands infanteriregemente, Klicka vidare till Ingå kompani, rotarna 1 - 31.