A r k i v a l i a  -  Innehåll

Arkivförteckningen

Fortsätt till: Arkivförteckningen

 

 Biblioteket i Arkivalia

Biblioteket

Arkivalia

Intresserade kan komma och bekanta sig med böckerna. Böckerna lånas inte ut.

Arkivalia - bokförteckning

 

Gillobacka och Arkivalia

Sammanslagen bokförteckning för biblioteken i Arkivalia och Gillobacka:

Gillobacka och Arkivalia - bokförteckning

Historisk hembygd

 

Här finns berättelser samlade från en orolig tid i Finland historia d.v.s. åren 1917-1918.

  Klicka på rubrikerna:

  Vardag i lokalsamhället

  Första världskriget

Katalogen

 

Bekanta dig också med materialet i Katalogen