A r k i v a l i a

Kontakta Arkivalia

Kontaktinformation

A r k i v a l i a - För forskare

Regler för användningen av lokalarkivet Arkivalias samlingar

 

Allmänna regler:

 • Kunder och besökare ombeds skriva sitt namn i Arkivalias gästbok.
 • Nya forskare ska fylla i ett forskarkort, där forskaren förbinder sig att följa gängse lagar och förordningar.
 • Behövligt anteckningsmaterial och bärbar dator får tas med till forskarsalen.
 • Personalen hämtar fram materialet. Kunderna får röra sig i arkivutrymmena endast med tillåtelse av personalen.
 • Arkivsamlingarna är fritt tillgängliga, om inte förbehåll av donatorn/deponenten finns.
 • Materialet ges inte som hemlån, utan bör studeras i Arkivalias forskarutrymmen.

 

Hanteringen av handlingar:

 • Hantera handlingarna varsamt. Gör inga anteckningar med dem som underlag.
 • Håll endast en arkivmapp öppen åt gången.
 • Behåll den ursprungliga ordningen på materialet i mappen.
 • Det är förbjudet att äta och dricka i närheten av arkivmaterial.
 • För att skydda fotografier o.a. ömtåligt arkivmaterial bör dessa alltid hanteras med bomullsvantar.
 • Materialet kan kopieras med tillstånd av personalen, förutsatt att samlingen inte är belagd med kopieringsförbud. Kopieringen får inte skada originalhandlingen. (avgifter: se skild prislista)

 

Rätt att nyttja materialet:

 • Kännedom om innehållet i arkivmaterialet får inte användas för att skada eller kränka personen i fråga eller nära anhöriga till denne.
 • Vid publicering av arkivmaterial ska "Arkivalia - lokalarkivet i Kyrkslätt" anges.
 • Kunden är själv skyldig att beakta lagen om upphovsrätt om arkivmaterialet offentliggörs eller publiceras.
 • Arkivalia önskar ett exemplar av publikation som helt eller delvis baserar sig på dess samlingar.