A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar. 

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad med visningsprogrammet Digiarkiv som har gjorts som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Digihem - Manual till Digiarkiv

 

A r k i v a l i a - katalogen

 

Dokument: Sorterar fram de objekt som innehåller en historik eller fördjupad information om objektet.

Text: Ett objekt där texten är den huvudsakligaste informationen

Bild: Ett objekt där en bild är den huvudsakliga informationen..

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling innehåller ett eller flera objekt)

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.