A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

154 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
004 Koskis & Navala Koskis-Navalas dragontorp, Koskis-Navala, Kyrkslätt, Nyland-1809
005 Kalljärvi Kalljärvis dragontorp, Kalljärvi, Kyrkslätt, Nyland-1809
01 Bobäck Bobäck soldattorp, Bobäck, Kyrkslätt, Nyland-1809
096 Strömsby Strömsbys dragontorp, Strömsby, Kyrkslätt, Nyland-1809
097 Överby Överbys dragontorp, Överby, Kyrkslätt, Nyland-1809
100 Gesterby Gesterbys dragontorp, Gesterby, Kyrkslätt, Nyland1721-1809
100 år med marthakraft. Historik över Kyrkslätt Marthaförening r.f. 1904-2004 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXII2004
102 Korkkulla Björkbacka dragontorp, Korkkulla, Kyrkslätt, Nyland1721-1809
103 Bondarby Bondarbys dragontorp. Bondarby, Kyrkslätt, Nyland-1809
104 Långstrand Långstrands dragontorp. Långstrand, Kyrkslätt, Nyland-1809
105 Gunnarskulla Gunnarskullas dragontorp, Gunnarskulla, Kyrkslätt, Nyland-1809
111 Hila Hilas dragontorp. Hila. Kyrkslätt, Nyland.-1809
125 Hullus Hullus dragontorp. Hullus, Kyrkslätt, Nyland-1809
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström från högre folkskolan för gossar i Ekenäs stad 1891.31.5.1891
Albert Lönnberg Minnesstunden på Råbacka år 19561956
Alla tiders skola i Friggesby Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXV2006
Arvid Pihlström Byggmästaren Arvid Pihlström 1876-19451976-1945
Bankrån i Veikkola och Sjundeå utredda Artikel i Västra Nyland 23.5.199223.5.1992
Berättelser från Lappböle Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIV2013
Bobäck - en bygdekrönika från Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVIII2003
Butik Lanthandel på 1920-talet1920-1929
Byggdeteatern i huvudstaden Gästspelet den 21 november 1934 höjde Kyrkslätt skärgårds ungdomsförenings prestationer över dilettantstadiet1934
Dagboksanteckningar förda under en resa till Danmark och Sverige sommaren år 1892 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXII1995
Dagböcker 1931-1999 Dagboksanteckningar av Kurt Pihlström1730-1999
Dammviken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr II1920
Det gamla Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIX2003
Det kommunala biblioteket i Kyrkslätt genom tiderna Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr X1970
Det oförgätliga Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr VII1953
Domslut från Åbo Hovrätt den 25.11.1890 På 1800-talet kunde det ställa till problem om fadern till sonen avlider överraskande då föräldrarna är trolovade men inte ännu vigda.1888-1901
Einar Råbergh VD för Kyrkslätts handelslag Einar Råbergh.1960
Elämisen laatua - Ympäristönsuojelun vaiheet Kirkkonummella / Livskvalitet - Miljövården i Kyrkslätt förr och nu Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIX2010
Emil Lundell Föreståndaren för Överby skola för landsbygden yrken Emil Lundell född 18731873-1944
Emil Olof Lindén Historik om Emil Olof Lindén som var kommunalläkare i Kyrkslätt 1897-1911.1866-1926
Evakueringen 1944 Evakueringen från Porkalaområdet i september 19441944
Familjen Forsström Familjen Matilda Sofia och Karl August Forsströms färd från grindstugan på Oitbacka gård till torpet Västeräng i Danskarby norr om Långvik.1889-1981
Feodor Kiseleff Konsul Feodor Kiseleff 1852-1922, som i slutet av 1880-talet bosatte sig på Oitbacka gård och gjorde den till en verklig mönstergård.1852-1922
Finskt-Estländskt resekort Arvid Pihlström var till Estland 15-17 augusti 193115.8.1931
Flydda tider Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIV1997
Flydda tider II Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXV1998
Flydda tider III Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVI1999
Från heppa till hoppa Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XIV1984
Fräsars Fräsars då Porkala-området återlämnades 1956.1956
För mångfald mot enfald. Kierrätystä 150 vuotta Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLI2012
Föreningshuset Ljusdala Föreningshusert Ljusdala i Masaby1911
Gabriel Sigfridsson Ridderkorp Ägare till Abramsby ryttarhemman samt Juopila hemman i Kauhala by under slutet av 1600-talet.1654-1744
Gammel-Tina Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr I1919
Guldbröllop Matilda Sofia och Karl August Forsström firade guldbröllop 1936.1936
Gustaf Victor Eklund Han fortsatte emellertid icke på den juridiska banan, utan egnade sig åt landthushållning på sin egendom Kauhala i Kyrkslätt.1841-1911
Haapajärvi - min hemby. Haapajärvi - kotikyläni. Kortfattad historik över Haapajärvi by i Kyrkslätts kommun Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXX2003
Hemming Elfvings bil. Hemming Elfvings bil, av märket Renault, fotograferad i Hangö i början av 1920-talet. Chaufför var Aarne Kivinen.1920-1925
Henrik Warelius Mellersta Nylands sång- och musikförbund är Henrik Warelius och Lina Dannbäcks verk.29.4.1866-1934
Hindersby - Folk, hus och händelser i min by. Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIII2013
Hindersby folkskola Elevförbund vid Hindersby folkskola i Kyrkslätt.1907-1965
Historier från Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr VIII1954
Historik över Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt och Kyrkoby gamla syförening Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XII1975
Husbonden och värdinnan Gustaf Reinhold Pihlström och Emilia Charlotta Pihlström1895-1905
Häst och släde Gustaf Wilhelm Rein med Elfvings häst och släde på landsvägen nära Jorvas järnvägsstation.1920-1925
Höäng Höängsarbete på Västeräng.1942
Ingels by - 650 år i Kyrkslätt Lärare Birgit Beck berättar om Ingels vid 650-årsjubileumsfest.1700-1997
Invid Kyrkslätts kyrka Grunden till sparbankshuset under byggnad.1966
Isak Erik Wik - i sin tid Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIII1996
J E Rosberg Aktiv skyddskårist1923
J E Rosberg Riddare av 1. klass av St. Olavs orden.13.12.1919
J E Rosberg J E Rosbergs fotografi18.6.1864-20.3.1932
J E Rosbergs tågbiljett Statsjärnvägarnas fribiljett för alla bansträckor.1931-1932
Johan Evert Rosberg Professor Johan Evert Rosberg 1864-19321864-1932
Johannes Lönnberg Johannes Lönnberg på Nissniku hemman fyller 50 år1928
Jolkby festberget Till förmån för friplatsfonden vid Kyrkslätt sjukstuga anordnas FOLKFEST med stort LOTTERI1905-1930
Jorkby gård Jolkby gård invid 'Kungsvägen'.1920-1929
Jorvas - en Kyrkslättsbygd genom tiderna Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXVI2009
Jorvas - Kirkkonummen sydämessä. Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXVII2012
Jorvas station i Kyrkslätt Första stationshuset på Jorvas station1903-1917
Järnväg via Oitbacka och Kauhala Banan följer därefter västra stranden av Låjärv natursköna sjö, vid vilken konsul F. Kiseleffs egendom Oitbacka är belägen, skärande trädgården vid stranden ...1900
Karin Ehrnrooth Karin Ehrnrooth var ordförande för Kyrkslätt Lotta Svärd 1924-1944. Karin Ehrnrooth blev invald som första kvinna vid kommunalvalet år 1936 i Kyrkslätt. Ägare till Tyris gård i Bobäck Kyrkslätt1876-1958
Karl Engberg Jordbrukaren Karl Oskar Engberg på Stor Kvis gård åren 1912-1927.1867-1927
Karl Johan Röman Godsägare Karl Johan Röman 1854-19311854-1932
Kertomuksia Lapinkylästä Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLV2014
Korkkulla med anor från 1500-talet Släkten Hjerta innehade Korkkulla från 1500-talet till år 1834.1540-1834
Kyrkan efter Porkala Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XVI1987
Kyrkslätt genom tiderna Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr V1949
Kyrkslätt Handelslags butiken öppnas 1956 Kyrkslätt Handelslag på kyrkbacken återinvigs efter evakueringen 2.10.1956.2.10.1956
Kyrkslätt Handelslags första kund då butiken öppnas 1956 Butiksföreståndare P-O Vinberg betjänar fru Hagelberg.2.10.1956
Kyrkslättbos konst visas i Ukraina Artikel skriven av Olle Hakala i Västra Nyland 3.11.20013.11.2001
Kyrkslätts hembygdförening under 50 år Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr IX1963
Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter  
Kyrkslätts kommunionbok 1863 - 1869 Innehållslista av Kommunionboken mellan åren 1863 - 1869
Kyrkslätts socken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXI1901
Lanthandel Tolls butiken som allmänt gick under benämningen 'Vade bodan' ( Vade = vadet invid Tolls träsk och bodan =butik ).1935-1944
Litteratur om Kyrkslätt - Kirkkonummea käsittelevää kirjallisuutta 1871-1968 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XI1871-1968
Luoma - kylä Kirkkonummella Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVIII2006
Läsesedel 1885-1887 1885-1887
Makilo – från fiskeläge till kustfort Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLVII2015
Masaby - från bondby till tätort Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIV2006
Masala – maalaiskylästä taajamaksi Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIV2007
Matbutiken på kyrkbackaen öppnas igen 2.10.1956 På trappan Handelslagets butiksföreståndare P-O Vinberg, Lilian Vinberg, VD Einar Råbergh och Torsten Holm.2.10.1956
Mathildebergs rosendriverier Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XVII1988
Minnen från Kyrkslätt. - Berättelser. Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XV1985
Minnen från Överby Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXI1995
Mäkiluoto, kalastustukikohdasta rannikkolinnoitukseksi Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLVIII2017
Nya rön från Kyrkslätts historia Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLII2012