A r k i v a l i a
Katalogen visar galleri

 

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på den bild du vill bekanta dig med för att se beskrivningen för objektet.

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt som visas för alternativet "Visar lista") genom att klicka på bilden visas beskrivningen för samlingen ifråga.

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

A r k i v a l i a

 

Dokument: Sorterar fram de objekt som innehåller en historik eller fördjupad information om objektet.

Text: Ett objekt där texten är den huvudsakligaste informationen

Bild: Ett objekt där en bild är den huvudsakliga informationen.

Tryckt publikation innehåller Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.