A r k i v a l i a

Alternativet lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Einar Råbergh

VD för Kyrkslätts handelslag Einar Råbergh.
Foto: Einar Råbergh i Kyrkslätt Handelslags huvudkontor år 1960 i Köklax i Esbo. Huvudkontoret evakuerade 1944 från Haga i Kyrkslätt.

Einar Råbergh föddes 1893 och gick i Karuby folkskola. Efter folkskolan började han vid ungefär 13 års ålder arbeta i sin fars lanthandel i Långviken. Han arbetade där, med avbrott för språkstudier och studier vid Helsingfors handelsskola, till 1920 då han blev föreståndare för Pojo Handelslag. År 1926 blev han vald till föreståndare för Kyrkslätt Handelslag som var ett betydligt större företag med filialer i flera byar. Vid evakueringen av Porkalaområdet 1944 hade handelslaget 21 affärer av vilka 11 gick förlorade. Einar Råbergh berättade 1959 för andelsrörelsens tidning Samarbete om evakueringen 1944: Det var den tyngsta tid jag haft i mitt arbete. – Ibland undrar jag än över, hur det alls gick att flytta elva butiker, när endast tre manliga anställda var hemma. Jag fick bud om saken redan halv sju på morgonen, och klockan åtta gav vi oss iväg med vår enda skrangliga lastbil för att börja utrymningen. Men först vid halv fyra tiden på eftermiddagen, när vi kom med vårt andra billass till kyrkbacken i tanke att vi skulle kunna lasta av där, fick vi veta var gränsen skulle gå. Till följande dag beställde jag 20 lastbilar, som vi också fick, och sedan kördes 380 billass ut ur området. Att organisera transporten var ett invecklat arbete, då det var nödvändigt att ordna det så, att vissa begärliga varor – som kaffesurrogat och socker – kördes av vår egen bil. Handelslagets huvudaffär och kontor flyttade 1944 till Köklax där Råbergh också bosatte sig.
Då Porkalaområdet återlämnats 1956 lät Råbergh dokumentera det forna arrendeområdet och det som fanns kvar av handelslagets gamla butiker. Kyrkslätt Handelslag etablerade sig redan 1956 i det centrala Kyrkslätt ( Läs mera... ). Den gamla huvudaffären invid kyrkan reparerades och återinvigdes redan hösten 1956. Einar Råbergh var verkställande direktör för Kyrkslätt Handelslag till 1960 då han gick i pension.


Platsbeskrivning
Kyrkslätts handelslags kontor 1960, Köklax, Esbo