A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten under rubrikan Titel.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

A r k i v a l i a - katalogen

 

10 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Bokförteckningar J E Rosbergs böcker och av honom utgivna böcker.1785-1954
Dammviken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr II1920
Fotografi J E Rosbergs fotografi18.6.1864-20.3.1932
Johan Evert Rosberg Johan Evert Rosberg, Kyrkslätts hembygdsförenings grundare år 1910 och långvariga ordförande.1864-1932
Korkkulla Släkten Hjerta innehade Korkkulla i Kyrkslätt från 1500-talet till år 1834.1540-1834
Kyrkslätts socken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXI1901
Orden J E Rosbergs orden13.12.1919
Samling nummer 1183   J E Rosbergs böcker och övrigt material
Skyddskårsman Dikt om J E Rosbergs aktivitet i skyddskåen.1923
Tågbiljett J E Rosbergs fribiljett år 1932.1931-1932

Dokument: Sorterar fram de objekt som innehåller en historik eller fördjupad information om objektet.

Text: Ett objekt där texten är den huvudsakligaste informationen

Bild: Ett objekt där en bild är den huvudsakliga informationen..

Tryckt publikation innehåller Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling innehåller ett eller flera objekt)

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

 

 

( "Bebygd miljö" är under konstruktion )