A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

A r k i v a l i a - katalogen

 

8 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
Dammviken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr 21920
J E Rosberg Aktiv skyddskårist1923
J E Rosberg Riddare av 1. klass av St. Olavs orden.13.12.1919
J E Rosberg J E Rosbergs fotografi18.6.1864-20.3.1932
J E Rosbergs tågbiljett Statsjärnvägarnas fribiljett för alla bansträckor.1931-1932
Johan Evert Rosberg Professor Johan Evert Rosberg 1864-19321864-1932
Kyrkslätts socken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr 311901
Samling nummer 1183   J E Rosbergs böcker och övrigt material

Dokument: Sorterar fram de objekt som innehåller en historik eller fördjupad information om objektet.

Text: Ett objekt där texten är den huvudsakligaste informationen

Bild: Ett objekt där en bild är den huvudsakliga informationen..

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling innehåller ett eller flera objekt)

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

 

( "Tryckt publikation": är under konstruktion )

( "Bebygd miljö" är under konstruktion )