A r k i v a l i a
Katalogen visar lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar vilka alla har anknytning till Kyrkslätt.

Klicka på Bild, Dokument, Text eller Tryckt publikation och sedan på länken under rubrikan Titel för det objekt du vill bekanta dig med.

 

Samling: Sortering enligt samling i arkivet (varje samling kan innehålla ett eller flera objekt)

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Alla: Alla samlingar och objekt som visas i Katalogen.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

Butik

Den 16 maj 1917 öppnade Kyrkslätt Handelslags huvudaffär Haga i Munkkulla invid Kyrkslätts station.
Fotografiet har tillhört K.J. Röman som var aktiv inom Kyrkslätt Handelslag och handelslagsrörelsen i Nyland.

Platsbeskrivning
Kyrkbyn Munkkulla i Kyrkslätt