A r k i v a l i a

Alternativet lista

 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med och sedan på texten/numret under rubrikan Titel.

Klicka på numret för samlingen för att se beskrivningen för samlingen.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Butik

Den 16 maj 1917 öppnade Kyrkslätt Handelslags huvudaffär Haga i Munkkulla invid Kyrkslätts station.
Fotografiet har tillhört K.J. Röman som var aktiv inom Kyrkslätt Handelslag och handelslagsrörelsen i Nyland.

Platsbeskrivning
Kyrkbyn Munkkulla i Kyrkslätt