A r k i v a l i a
 

Katalogen

Katalogen innehåller ett plock ur materialet i Arkivalias samlingar och om personer från gången tid med anknytning till Kyrkslätt.

Klicka fram det du vill bekanta dig med.

Innehållet lever med tiden och uppdateras också då nytt intressant material kommit in.

Katalogen är förverkligad som ett samarbete mellan Digihem och Webbhuset. Digihem är Finlands svenska hembygdsförbunds satsning på det lokala digitala kulturarvsmaterialet.

 

Albert Lönnbergs minnesstund

Minnesstunden på Råbacka i Kauhala by på sensommaren år 1956
På sommaren 1956 dog Albert hemma på Råbacka 77 år gammal och då Porkala-området samma år hade kommit tillbaka så fick Albert komma i gemensam grav i Kyrkslätt med sin hustru Selma. Jordfästningen var utomhus på Kyrkslätts nya gravgård då kyrka inte ännu var ibruktagen efter Porkala-parentesen. Minnesstunden efter jordfästningen var på Råbacka dit begravningsföljet åkte med egna bilar, taxi och en abonnerad buss.

Platsbeskrivning
Kyrkslätt Kauhala Råbacka
Ämnesord
bussar, personbilar