A r k i v a l i a - Tehtävä

Arkivalia - Kirkkonummen paikallisarkisto


Paikallisarkisto on paikkakunnan yhteinen muisti. Se koostuu yhdistysten, talojen, perheiden ja yksityishenkilöiden asiakirjoista kuten käsikirjoituksista, paikallisista painotuotteista ja valokuvista.


Paikallisarkisto Arkivalia aloitti toimintansa vuonna 2012 Kirkkonummen kunnan ja Kirkkonummen kotiseutuyhdistyksen yhteistyönä. Kunta vastaa arkiston kiinteistökustannuksista ja kotiseutuyhdistys hoitaa arkiston vapaaehtoistyönä ja vastaa arkiston ulospäin suuntautuvasta toiminnasta kuten arkistointineuvonasta.

Arkiston tarkoitus

Kirkkonummen paikallisarkisto Arkivalia toimii yleisenä arkistona. Arkiston tarkoitus on vastaanottaa ja säilyttää sekä saattaa yleisön saataville yksityishenkilöiden, yhdistysten, järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten yksityisluontoinen Kirkkonummen asukkaiden kulttuuriin ja historiaan liittyvä arkistoaines. Valtiollinen ja julkinen aineisto ei kuulu Kirkkonummen paikallisarkistoon.

Arkiston tarkoitus on myös ulospäin suuntautuvan yhteistyön merkeissä edistää tietoa ja mielenkiintoa Kirkkonummen asukkaiden historiaan ja kulttuuriin kuin myös ylläpitää yhteyksiä muihin paikallishistoriallisiin arkistoihin ja tiedottaa niille Kirkkonummen paikallishistoriallisista kokoelmista ja uutuuksista. Arkistoaines saatetaan saataville niin, että se palvelee tutkimusta, opetusta ja käytännön tarpeita.

 

Arkiston tehtävät

Arkiston tehtävä on vastaanottaa ja säilyttää arkistot ja asiakirjat, kuten käsikirjoitukset, valokuvat, kuva- ja äänitallenteet tallennusvälineestä riippumatta. Arkistoaineiston on oltava luonteeltaan yksityistä ja synnyltään menneen ja nykyajan Kirkkonummeen, sen asukkaisiin yhdistyksiin, yrityksiin ja organisaatioihin liittyvää.

Arkisto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja ainoastaan poikkeustapauksissa määräaikaisia tallennuksia tapakohtaisen lahjoitus- tai tallennussopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa säädetään aineiston mahdollisista käyttörajoituksista, joista osapuolet ovat sopineet tai jotka pohjautuvat Kirkkonummen paikallishistoriallisen arkiston yleisiin arkistomateriaalin käyttöön ja julkistamiseen koskeviin sääntöihin. 

Arkiston tehtävä on lisäksi huolehtia vastaanotetun arkistoaineiston järjestämisestä, luetteloinnista ja säilyttämisestä hyväksyttyjen arkistointiperiaatteiden mukaan.

Arkisto huolehtii siitä, että alkuperältään valtiollinen tai julkinen aineisto erotetaan ja siirretään siihen yleiseen arkistoon johon sen alkuperänsä mukaan kuuluu sekä että yksityinen arkistoaineisto joka ei kuulu synnyltään Kirkkonummen paikallishistorialliseen arkistoon erotetaan ja siirretään muuhun arkistoon tai julkiseen virastoon.

Arkisto voi myös poikkeuksellisesti itse inventoida arkistoon kuulumattoman yksityisen aineiston tapauskohtaisen sopimuksen mukaan.