Bokbeställning   -   Kyrksätts hembygdsförening rf 

Boken Nya rön från Kyrkslätts historia

Författare: Hans Brenner.

Utgivningsår: 2012.

Boken har 159 sidor.

Försäljare: Hans Brenner  e-post: hansbre(at)elisanet.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K y r k s l ä t t s   h e m b y g d s f ö r e n i n g   -  K i r k k o n u m m e n   k o t i s e u t u y h d i s t y s