Arkivalia - blanketter

 

Deposition

Ladda ned blanketten

Donation

Ladda ned blanketten

Donation foto

Ladda ned blanketten

A r k i v a l i a - Arkivkliniken

 

Arkivkliniken

Fortsätt till: Arkivkliniken.

Arkivkliniken hjälper dig med

1.  Arkiv - visar hur man inventerar, ordnar och förtecknar dokument.

2.  Arkivvård - ger tips om arkivsäkerhet, arkivbeständighet, konservering och regler för kunder.

3.  Fotografier - visar hur man hanterar, förvarar och katalogiserar fotografier.

Se också Digirekommendationen